Technologický park

Investície do technológií


Moderný strojový park poskytuje množstvo výhod:

  • Presnosť a precíznosť práce zvyšujú estetiku a kvalitu produktov
  • Zachováva sa úplná opakovateľnosť spracovania
  • Vylučuje sa možnosť poškodenia súvisiaceho s prepravou alebo ručnými činnosťami
  • Skracuje sa termín vykonania, čo umožňuje krátke dodacie lehoty
  • Vysoká flexibilita umožňuje zavedenie veľmi širokej škály produktov


Spoločnosť MARTOM uskutočnila v poslednej dobe veľké investície do ultramoderného strojového parku.

Celý výrobný proces dverných krídel prebieha prakticky bez ľudského zásahu. Zodpovedajúce komponenty sú zachytávané strojom z automatizovaného skladu. Každý prvok sa meria a skenuje pod vzhľadom prípadných odchýliek alebo poškodení.

MARTOM má tiež najnovšiu generáciu pre vstrekovanie PUR peny. V záujme ochrany životného prostredia ide o technológiu bez freónov.