Dvere do prevádzkových priestorov

Konštrukcia

42
 • icon
  27 db vytíšenie
 • icon
  Ud od 1.7 W/m2K pre plné dvere
  Ud od 1.9 W/m2K pre presklené dvere
 • icon

Dvere s hrúbkou krídla 42 mm majú pomerne dobrý koeficient tepelnej izolácie Ud=1,7 (do roku 2017 spĺňali normy pre vchodové dvere do domov). Preto sú tieto dvere ideálne ako vonkajšie dvere do miestností, v ktorých nie je potrebné udržiavanie vysokých teplôt, ale ich úplné vychladenie tiež nie je priaznivé. Takými miestnosťami sú napr. garáž, kotolňa, schodisko, suterén alebo iná technická miestnosť v obytnom dome/budove.

Sú tiež ideálne ako vnútorné dvere, najmä medzi vyhrievanými a chladnejšími miestnosťami (napr. prechod z garáže, kotolne, schodiska alebo suterénu do obytnej zóny v dome).

Vzhľadom na veľmi dobrú cenu si tieto dvere vyberajú aj zákazníci ako vchodové dvere do bytov.

door

Štandardné vybavenie

 • Krídla dverí
 • Zárubňa spolu s tesnením
 • Komplet zámkov
 • 3 stále bolce proti vyváženiu
 • 3 skrutkovacie závesy s čapom
 • Nastavenie zámku
 • Nerezový prah

Konštrukcia

42 UNI
 • icon
  27 db vytíšenie
 • icon
  Ud od 1.7 W/m2K pre plné dvere
  Ud od 1.9 W/m2K pre presklené dvere
 • icon

Technické dvere UNI s hrúbkou 42 mm sa líšia od dverí 42 hlavne tým, že majú slabšie závesy a zámok. Ich použitie je analogické ako pri dverách 42, ale treba zohľadniť horšiu úroveň ochrany.

Tieto dvere môžu byť vyrobené v olepenej verzii z pozinkovaného plechu, ktorý si môžete pomaľovať ľubovoľnou farbou.

DVEROVÉ KRÍDLO

Dverové krídla z pozinkovaného oceľového plechu potiahnuté PVC laminátom alebo lakované, vyplnené tabuľou speneného polystyrénu EPS, hlavný vstavaný zámok, 3 samostatné závesy.

DVEROVÁ ZÁRUBŇA

Zárubňa z pozinkovaného oceľového plechu pokrytá PVC laminátom s tesnením alebo pozinkovaná bez tesnenia.

door

DVEROVÉ KRÍDLO

Dverové krídla z pozinkovaného oceľového plechu potiahnuté PVC laminátom alebo lakované, vyplnené tabuľou speneného polystyrénu EPS, hlavný vstavaný zámok, 3 samostatné závesy.

DVEROVÁ ZÁRUBŇA

Zárubňa z pozinkovaného oceľového plechu pokrytá PVC laminátom s tesnením alebo pozinkovaná bez tesnenia.