Investičné produkty

ZHRNUTIE INVESTIČNÝCH PRODUKTOV

Okrem dverí z maloobchodnej ponuky má MARTOM aj rad produktov určených na investície. Podliehajú individuálnemu oceneniu v závislosti od veľkosti objednávky. Investori, ktorí majú záujem o našu investičnú ponuku, vyzývame, aby predložili svoje otázky a potreby.